0

Dokument Súkromie a bezpečnosť upravuje nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich od predajcu Aventador Trade s.r.o. a pravidlo používa cookies. Dokument predstavuje úplnú úpravu ochrany súkromia a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky.

Spoločnosť Aventador Trade s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu Vapering.cz, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 101 / 2000Zb. Nejsou poskytované treťím stranám
.
Za osobné údaje se rozumí § 4 písm. zák. č. 101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov sa považuje akýkoľvek údaj, ktorý je spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, najmä meno, sídlo, v kombinácii s dátumom narodenia s bydliskom alebo číslom. Za osobnú informáciu sa vo väčšine prípadov nepovažuje e-mailová adresa (najmä ak je zriadená na freemailovom serveri).

Obchodce Aventador Trade s.r.o. je oprávnený od kupujúceho požadovať niektoré osobné údaje s cieľom riadiť ich dôkazy, riadiť ich užívateľské profily a plniť dohodnuté povinnosti predajcom. Predaj týchto osobných údajov nie je povinný, bez toho však nemusia byť poskytnuté služby kupujúcemu, ktorý je predajcom odmietnutý.

Pre realizáciu obchodného styku je vyžadované meno (prípadne meno firmy, IČ a kontaktná osoba), adresa (fakturační a případně dodací), telefonický a mailový kontakt. Dále potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

Údaje uvedené v rámci objednávky v zadanom rozsahu sa spracovávajú počas doby platnosti užívateľského účtu alebo do vyhotovenia všetkých objednávok podľa toho, ktorá z uvedených udalostí trvá dlhšie.

Všetky informácie v e-shopu Vapering.cz sú dostupné bez zadania akýchkoľvek údajov - obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie atď. Pre realizáciu obchodných transakcií a dodávky tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujete komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto s vaším súhlasom získame pri objednávke.

Po zalogovaní do e-shopu môžete tieto údaje upraviť alebo mazat.

Kupujúci si uvedomuje, že e-mailová adresa poskytnutá v súvislosti s nákupom výrobku alebo služby môže byť využitá na zaslanie obchodného oznámenia spoločnosti Aventador Trade s.r.o. podľa zákona č. 480/2004 Sb., So zreteľom na ponuku podobného výrobku alebo služby. V prípade, že príjemca nepredloží ďalšie zasielanie týchto obchodných hlásení, môže prejaviť nesúhlas s odoslaním obchodných oznámenia kliknutím na príslušné miesto v obchodnej správe alebo odoslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas s zaslaním obchodných oznámení na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov, a to výhradne za účelom dôkazu prístupu k stránkám Vapering.cz. IP adresy nie sú predávané treťím osobám.

Prevádzkovateľ používa cookies k účelům uľahčenia používania stránok Vapering.cz užívateľom, prihlásenie k stránkam Vapering.cz, a k vyhodnocovaniu návštevnosti stránok individuálnymi užívateľmi. Platnosť cookies je jeden rok od ich prijatia užívateľom, po uplynutí tejto doby je užívateľ požiadaný o opätovné potvrdenie prijatia cookies. Používateľ je oprávnený prijať cookies neodmietnuť, avšak uvedomí si, že odmietnutie prijatia cookies môže znamenať zníženie komfortu užívania stránok Vapering.cz.

banner logo

 

Vapering.cz

Jsme dovozci elektronických cigaret značky Jomotech. Táto firma vyrábá elektronické cigarety s veľmi vysokou technickou úrovňou a kvalitou.

Internetový obchod VAPERING.CZ ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.