0

Záruka a reklamace

Zákonná odpovědnost za vady

Zákonná odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Prodávající zaručuje, že zboží bude v okamžiku předání prosto vad. Nebezpečí vzniku škody na zboží nebo jeho ztráty či odcizení přechází na kupujícího okamžikem, kdy se zboží dostane do sféry dispozice kupujícího.

Záruka za jakost zboží

Odpovědnost za jakost zboží se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 429 a násl. zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Výjimky ze záruky na jakost zboží jsou uvedeny v těchto VOP, v návodu zařízení, na produktové stránce v e-shopu, popř. přímo na faktuře. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání, úmyslné poškození zboží kupujícím nebo třetí osobou, poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina, přepólování), poškození živelnou pohromou, závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací, poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace, poškození způsobené nedodržením instalačního návodu, poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno a na zboží, které má porušenou záruční plombu.

Kupujícímu je poskytována záruční doba na elektronické cigarety a to v délce:

  • 14 dní od uvedení do provozu na atomizéry a žhavící části elektronický cigaret
  • 12 měsíců na kapacitu baterií od data prodeje kupujícímu.
  • Záruka nelze uplatnit v případě:
  • 1. Vady způsobené běžným opotřebením
  • 2. Nesprávným používáním výrobku
  • 3. Nesprávným a nevhodným skladováním
  • 4. Reklamace se také nevztahuje na vady vzniklé při neodborné montáži zboží.
  • 5. Záruka též není poskytována na spotřební materiál, cartridge a e-liquidy
  • Postup při reklamaci, který je potřeba kupujícím dodržet:
  • Kupující zašle řádně zabalené a popsané reklamované zboží na adresu naší provozovny: Aventador Trade s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město. Je potřeba uvést kupujícím informace o odesílateli a zároveň přiložit seznam reklamovaného zboží včetně popisu závad jednotlivých položek eventuálně jej odeslat na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. V případě nepřiložení tohoto seznamu a popisu závad reklamace nemůže být prodávajícím vyřízena. U zboží dodaného do opravy v rámci záruky je prováděno posouzení vady a její oprava v nejbližším možném termínu dle aktuálního vytížení servisního oddělení, nejdéle však 30 dní. U zboží, které je reklamované v záruční době a udávaná závada nebude dodavatelem zjištěna, bude reklamace považována za neoprávněnou a zboží zasláno zpět kupujícímu v nejbližší objednávce eventuálně dle dohody. V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu zboží vyměněno a odesláno v následující objednávce, eventuelně dle dohody. Není-li zboží k dispozici, bude kupujícímu nabídnuta náhrada v jiném dostupném zboží nebo vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy (objednávky) kdykoliv před jejím odesláním. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy po odeslání zboží, před jeho zaplacením, má prodávající právo požadovat od kupujícího náklady s odesláním spojené. V případě opakovaného zrušení již odeslané objednávky kupujícím má prodávající právo ukončit s kupujícím spolupráci. Prodávající si též vyhrazuje právo ukončení smluvního vztahu s kupujícím, který porušuje platné předpisy či zákony pro prodej zboží nabízené prodávajícím, či jinak nesplňuje platnou legislativu.

Odpovědnost za škodu

Prodávající neodpovídá za přímé, nepřímé nebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou zakoupeného zboží (náklady na montáž, demontáž, opravu, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času, dopravu a další odvozené škody).

banner logo

 

Vapering.cz

Jsme dovozci elektronických cigaret značky Jomotech. Táto firma vyrábá elektronické cigarety s veľmi vysokou technickou úrovňou a kvalitou.

Internetový obchod VAPERING.CZ ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.